Prihláška na kontinuálne vzdelávanie
Prihláška na overenie profesijných kompetencií
Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

Európska vzdelávacia agentúra, n.o. realizuje kontinuálne vzdelávanie 

v plne akreditovaných vzdelávacích programoch
 

PRE ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

 

PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

JE V SÚČASNOSTI KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE UKONČENÉ

Z DÔVODU SKONČENIA PLATNOSTI AKREDITÁCIE PRE VZDELÁVANIE.Na stiahnutie: 
Ponuka pre odborných zamestnancov

 
V prípade záujmu o prihlásenie sa na kontinuálne vzdelávanie žiadame uchádzačov 

o zaslanie prihlášky (v súlade s usmernením poskytovateľa vzdelávania). 

 

TERMÍNY 2016

aktuálny harmonogram realizácie programov kontinuálneho vzdelávania

pre ODBORNÝCH zamestnancov v programoch

Koordinátor prevencie a Kariérové poradenstvo v poradenskom systéme:

 

- 11. novembra 2016, prihlášku je potrebné zaslať do 30. septembra 2016

- 16. decembra 2016, prihlášku je potrebné zaslať do 4. novembra 2016


Začiatok vzdelávania akreditovaných programov

kontinuálneho vzdelávania pre odborných zamestnancov:  

- Hodnotenie odborných zamestnancov


je stanovený v termínoch:

-15. apríl 2016, prihlášku je potrebné zaslať do 4. marca 2016

- 9. september 2016, prihlášku je potrebné zaslať do 29. júla 2016

 

Poznámka:  pre  začiatok  realizácie  programu  kontinuálneho  vzdelávania

  je potrebný dostatočný počet prihlásených uchádzačov (min. 8), 

z toho dôvodu odporúčame uchádzačom prihlásiť sa na vzdelávanie aj v prípade, 

že  v  danom  čase  nie sú agentúrou zverejnené termíny začiatku realizácie

nimi preferovaného programu kontinuálneho vzdelávania.  


 Zriaďovateľ - EEA, n.o.