Prihláška na kontinuálne vzdelávanie
Prihláška na overenie profesijných kompetencií
Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces
na školách darovaním 2% z dane!

 

Milí rodičia a priatelia zriaďovateľskej organizácie Súkromnej spojenej školy European English School,

opäť prišiel čas roka, kedy sa máte možnosť rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok. Znovu máte šancu premeniť časť prostriedkov na konkrétnu pomoc pre spoločnosť, ktorej sme všetci súčasťou.  Venujte 2 % zo svojich daní na podporu plnenia poslania a cieľov zriaďovateľskej organizácii Súkromnej spojenej školy European English School. Vaše presne identifikované finančné čiastky budú výlučne použité na úhradu školských a voľnočasových potrieb žiakov školy.

Darovaním 2 % zaplatenej dane z príjmov rozhodnete o hodnotnejšom a kvalitnejšom živote vašich detí a o tom, že podiel z Vašej zaplatenej dane bude využitý adresne, transparentne, efektívne a zmysluplne, t. j. pre kvalitatívny rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu vytvárania lepších, nadštandardných výchovno-vzdelávacích podmienok ale aj o podporu mimoškolských aktivít a činností školy. 

 

 


 

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

JE UKONĆENÉ !


 

 

 

 

 


Zriaďovateľ - EEA, n.o.