Prihláška na kontinuálne vzdelávanie
Prihláška na overenie profesijných kompetencií
Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie


Napíšte o nás a povzbudte ďalších záujemcov.

Zriaďovateľ - EEA, n.o.