Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

KONTAKTY


ZRIAĎOVATEĽSKÁ AGENTÚRA

Európska vzdelávacia agentúra ELBA, n.o.

Adresa: Smetanova 2, 080 05 Prešov

IČO: 457 310 47

DIČ: 202 292 583 9

Generálny riaditeľ: Ing. Emil Blicha

Kontakt: +421 905 425 871

E-mail: emil.blicha@elbaci.sk

 

Košice International School

* SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

* SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Adresa: Poľná 1, 040 14 Košice

Riaditeľka: Mgr. Alexandra Blaasová

Kontakt: +421 907 976 444

E-mail: office@keis.sk

 

Súkromná spojená škola European English School

* SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA (anglický jazyk - metóda CLIL)

* SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM (bilingválne vzdelávanie - anglický jazyk)

Adresa: Solivarská 28, 080 05 Prešov 

Riaditeľ: Mgr. Jana Suráňová

Kontakt: 051/771 32 63, +421 948 134 538

E-mail: skola@sgpo.sk

 

Súkromná stredná športová škola ELBA

Adresa: Smetanova 2, 080 05 Prešov

Riaditeľ: Mgr. Juraj Skrip

Kontakt: 051/771 49 99

E-mail: sportova@elbaci.sk

 

Súkromná stredná odborná škola ELBA

Adresa: Smetanova 2, 080 05 Prešov

Riaditeľka: Mgr. Romana Birošová, MBA

Kontakt: 051/771 49 99, +421 948 224 767

E-mail: odborna@elbaci.sk

 

Súkromné odborné učilište ELBA

Adresa: Záhradnícka 83/19, 082 32 Svinia

Riaditeľka: Mgr. Romana Birošová, MBA

Kontakt: 051/771 49 99, +421 948 224 767

E-mail: odborna@elbaci.sk

 

Súkromná materská škola ELBA

Adresa: Smetanova 2, 080 05 Prešov

Riaditeľka: Stela Kačalová

Kontakt: 051/778 25 52, +421 915 359 861

E-mail: materska@elbaci.sk 

 

Súkromná materská škola ELBA - Sobrance

Adresa: Sobrance, 073 01 Sobrance

Riaditeľka: Stela Kačalová

Kontakt: 051/778 25 52, +421 915 359 861

E-mail: materska@elbaci.sk

 

Súkromné centrum voľného času ELBA

Adresa: Smetanova 2, 080 05 Prešov

Riaditeľ: Bc. František Tramita

Kontakt:  +421 905 562 737

E-mail: volnocasova@elbaci.sk

 

Súkromná základná umelecká škola ELBA

Adresa: Smetanova 2, 080 05 Prešov

Rieaditeľka: PhDr. Zuzana Kubánková, PhD.

Kontakt: 051/771 49 99

E-mail: umelecka@elbaci.sk


Súkromná škola v prírode ELBA

Adresa: Pusté Pole, Stará Ľubovňa

Riaditeľka: Stela Kačalová

Kontakt: +421 915 359 861

E-mail: stela.kacalova@elbaci.sk

 KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE A OVERENIE PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV JE UKONČENÉ

 

 

 

 
 
 
 

Zriaďovateľ
EVA ELBA, n.o.