Prihláška na kontinuálne vzdelávanie
Prihláška na overenie profesijných kompetencií
Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

KONTAKTY


ZRIAĎOVATEĽSKÁ AGENTÚRA

Európska vzdelávacia agentúra, n.o.

Adresa: Solivarská 28, 080 05 Prešov

IČO: 457 310 47

DIČ: 202 292 583 9

Generálny riaditeľ: Ing. Emil Blicha

Kontakt: +421 905 425 871

E-mail: emil.blicha@elbaci.sk

 

Košice International School

Adresa: Boženy Němcovej 5, 040 01 Košice

Generálna riaditeľka: Mgr. Alexandra Blaasová

Riaditeľ: Mr. Michael Cresswell  I  +421 948 233 690  I  headmaster@keis.sk

Kontakt: +421 907 976 444

E-mail: office@keis.sk

 

Súkromná spojená škola European English School

* Súkromná základná škola (anglický jazyk - metóda CLIL)

* Súkromné gymnázium (bilingválne vzdelávanie - anglický jazyk)

Adresa: Solivarská 28, 080 05 Prešov

Riaditeľ: PhDr. Martin Ďurišin, PhD.

Kontakt: 051/771 32 63, +421 948 134 538

E-mail: skola@sgpo.sk
ZRIAĎOVATEĽ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ELBA

Ing. Emil Blicha - ELBA

Adresa: Palárikova 26, 080 05 Prešov

Kontakt: 0905 425 871

E-mail: emil.blicha@elbaci.sk


Súkromná stredná športová škola ELBA

Adresa: Smetanova 2, 080 05 Prešov

Riaditeľ: PaedDr. Miroslav Nagy

Kontakt: 051/771 49 99, +421 948 706 795

E-mail: sportova@elbaci.sk


Súkromná stredná odborná škola ELBA

Adresa: Smetanova 2, 080 05 Prešov

Riaditeľka: Mgr. Romana Birošová

Kontakt: 051/771 49 99, +421 948 224 767

E-mail: odborna@elbaci.sk

 

Súkromná materská škola ELBA

Adresa: Smetanova 2, 080 05 Prešov

Riaditeľka: Stela Kačalová

Kontakt: 051/778 25 52, +421 915 359 861

E-mail: materska@elbaci.sk

 

Súkromné centrum voľného času ELBA

* EL PARK - multifunkčné zariadenie, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Adresa: Smetanova 2, 080 05 Prešov

Riaditeľka: Ing. Eva Hužvárová

Kontakt: +421 948 282 337

E-mail: scvc@elbaci.sk

 

Súkromná základná umelecká škola ELBA

Adresa: Smetanova 2, 080 05 Prešov

Rieaditeľka: Mgr. Andrea Hocmanová (zastupujúca riaditeľka škola)

Kontakt: 051/771 49 99

E-mail: umelecka@elbaci.sk


Súkromná škola v prírode ELBA

Adresa: Pusté Pole, Stará Ľubovňa

Riaditeľka: Stela Kačalová

Kontakt: +421 915 359 861

E-mail: stela.kacalova@elbaci.sk

 

 

 


Zriaďovateľ - EEA, n.o.