Prihláška na kontinuálne vzdelávanie
Prihláška na overenie profesijných kompetencií
Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov

Cvičný pedagogický zamestnanec

Hodnotenie zamestnancov

Kariérový poradca

Koordinátor prevencie

Koordinátor informatizácie

Moodle v práci pedagogického zamestnanca

Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca

Písanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov

Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ a ŠO

Projektovanie záujmovej činnosti

Výchovný poradca

Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov

Inovatívne riadenie školy a školského zariadenia v procese reformných zmien

Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v  cudzom jazyku

Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov

Interaktívna tabuľa ActivBoard (Promethean) vo vyučovacom procese

Počúvanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov

Využitie medzinárodných školských projektov  a teleprojektov v projektovom vyučovaní

Koordinátor prevencie pre odborných zamestnancov

Kariérové poradenstvo v poradenskom systéme


Zriaďovateľ
EVA ELBA, n.o.