Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

Na stiahnutie:

Zoznam absolventov kontinuálneho vzdelávania I
Zoznam absolventov kontinuálneho vzdelávania II


Zriaďovateľ
EVA ELBA, n.o.