Prihláška na kontinuálne vzdelávanie
Prihláška na overenie profesijných kompetencií
Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

 

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE

PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

JE UKONČENÉ !


 

 

 

 

 


Zriaďovateľ - EEA, n.o.