Prihláška na kontinuálne vzdelávanie
Prihláška na overenie profesijných kompetencií
Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

VEDENIE AGENTÚRY SPRÁVNA RADA POSLANIE AGENTÚRY ZRIAĎOVATEĽSKÁ PÔSOBNOSŤ

Ing. Branislav Blicha

Prezident správnej rady

 

JUDr. Viera Blichová

Členka správnej rady

 

Mgr. Alexandra Blaasová

Členka správnej rady

 

Mgr. Romana Birošová

Revízor správnej rady


Zriaďovateľ - EEA, n.o.