Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

VEDENIE AGENTÚRY SPRÁVNA RADA POSLANIE AGENTÚRY ZRIAĎOVATEĽSKÁ PÔSOBNOSŤ

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA EVA ELBA, n.o.

 

GENERÁLNY RIADITEĽ EVA ELBA, n.o.  VEDÚCA KANCELÁRIE EVA ELBA, n.o.
   
Ing. Emil Blicha
emil.blicha@elbaci.sk
Mgr. Lucia Priputenová
lucia.priputenova@elbaci.sk
 

KONTAKT
  • sekretariát: 051/771 32 63
  • e-mail: agentura@elbaci.sk
  • e-mail: zriadovatel@elbaci.sk
  • e-mail: lucia.priputenova@elbaci.sk 
 

Zriaďovateľ
EVA ELBA, n.o.